x

בית בלבן


בשלהי שנות ה - 70 כשנבנה הפרויקט ההתחשבות בתאורה הטבעית היתה מועטה, הפתחים הצרים והבינוי העוטף החיצוני יצרו הצללה מוגזמת, כמעין רתיעה מהאור הטבעי העלול לחדור פנימה.
אנו כמתכננים, לקחנו את האור כערך מוסף ומחולל, המכתיב תכנון הקושר חוץ לפנים תוך חידוש הקשר בין התאורה הטבעית עם זו המלאכותית. בעזרת החומרים שנבחרו והחזות הבהירה, הפך הבית לאוסף תמונות המשתנות במהלך היום, אלו מוכתבות ע"י האדם ורצונו האישי. גווני פנים החלל משתנים במהלך היום דרך השתקפויות ומבטים אל פרקט האיפאה ואל הדקלים העתיקים העוטפים את הבית.
האור, כמספר סיפור, יצר חלל חדש המשרת את בעלי הבית בפרוגראמה החדשה של חייהם.
בפרויקט נחקר מחדש אופן התיחסות המבנה אל צורת המגרש והקרקע, שונו נתיבי כניסת רכבים אל הבית וממנו וכניסת האורחים הפכה חוויתית יותר בהתיחסות לקשר בין הרחוב לדלת הכניסה.
 

קטגוריה

בית פרטי

הלקוח

זוג

גודל

280 מ"ר

סטטוס

איכלוס 2011

מיקום

גדרה