x

בית "החריש"


המושג "חריש" היווה זריקת מרץ ראשונית בשלב התכנון הרעיוני של הפרויקט. "החריש" המהווה התערבות סדורה למתחם אדמה, מחלק אותה לרצועות או אזורי זריעה. אותם אזורים המהווים תתי- חלל של החלקה מופיעים בוילה בתצורת חללים שונים, כאשר מקצבי "החריש" מייצרים את המעברים בין הציבורי לפרטי. החללים יוצרים מערכת סדורה אורכית ומערכת אקראית- רוחבית, של האדם ותנועתו בבית.
תכנון הבית שילב פרוגראמה עם מבנה קרקע טופוגראפי שיפועי קיים, במגרש צר וארוך בשטח של כשני דונם. הבית הינו מתחם כולל המשלב חיבור בין "בתים" נפרדים בעלי קומה אחת המשרתים את הפרוגראמה של יחידת הורים, יחידת ילדים, חניה+שירותי אורחים+מטבח. חיבור ה"בתים" נעשה ע"י "סככה" – מבנה קל המשלב זכוכית עץ ופלדה ומשרת את הפרוגראמה של פינת אוכל וחלל אירוח. אזורי החוץ משלבים את הקשר בין הגינה הקידמית הסמוכה לרמפת הירידה לחניה ולציר הגישה הרגלי של האורח ובין הגינה האחורית המכילה בריכה, פינות אירוח וכן מוקדי תצפית שונים אל עבר חלקת המטע האחורית.
 

קטגוריה

בית פרטי

הלקוח

זוג+3

גודל

460 מ"ר

סטטוס

בבנייה

מיקום

מושב בשרון