x

בית בין הכרמים


מושב קדרון הבנוי נחלות חקלאיות גדולות, הינו מושב מישורי אשר גודל החלקות מכתיב מרחקים די גדולים בין בתי המגורים השונים.
כרמי זיתים הם המרכיב העיקרי בנחלה עליה תוכנן ונבנה בית משפחת אלוני. הרעיון התכנוני היה ליצור 'מחבר' המקשר בין חלקת הכרמים הקדמית לזו האחורית. לשם כך הונח הבית בהתאמה מורפולוגית לגריד עצי הזית, כאשר שורות הזיתים מקבילות ומאונכות לחזית הבית יחדיו.
הבית הינו קומפוזיציה חללית שמרכזה נפח - מערכת זו אפשרה ליצור 'שער' שהינו ציר מעבר בין החלקה הקדמית לאחורית.
הבית הבנוי קומה אחת בשטח של כ- 200 מטר, מכיל סיטואציות ציבוריות בנפח המתפקד כמעבר בין שתי החלקות. לנפח זה הוצמדו משני צדדיו שתי מסות המכילות את הפונקציות הפרטיות.
הבית עוצב בשפה מודרנית המשלבת טיח לבן עם פרופילי אלומיניום שחורים ורצפת בטון מוחלק.
בלילה יחסי המסה והנפח מתחזקים, הנפח מתפקד ככלוב אור' המשמש גוף תאורה בקנ"מ הרחוב / הכביש הצמוד.

 

קטגוריה

בית פרטי

הלקוח

זוג+2 ילדים

גודל

200 מ"ר

סטטוס

איכלוס 2014

מיקום

מושב קידרון